"... az igazi bölcsk valósággal készülnek a halálra, s a halál minden ember közt rájuk nézve a legkevésbbé félelmetes." (Platon)

Ablak bezárása