"Keressétek Isten országát és az Ő igazságát, és a többi megadatik néktek. Mi pedig a többit keressük, és nyilvánvalóan nem találjuk." (Lev Tolsztoj)

Ablak bezárása