"Ha két ember összevész, mindig mind a kettő hibás." (Lev Tolsztoj)

Ablak bezárása