"Az igaz ember eltávozik, de fénye megmarad." (Dosztojevszkij)

Ablak bezárása