"Az igaz ember helyesen használja fel ajkát. Ha szól, értelmesen szól. Ha kérdez, nem keres viszályt; ha válaszol, nem nagyképüsködik. Más szavába nem vág bele. Nem akarja saját nézetét rákényszeríteni a másikra, és bölcsességét nem fitogtatja a piacon. Mértéket tart a beszédben és a hallgatásban is." (Nagy Szent Vazul)

Ablak bezárása