"Nézetem szerint a benső ima nem egyéb, mint benső barátság Istennel. Gyakran maradunk négyszemközt Ővele, és tudjuk, hogy szeret bennünket." (Avilai Szent Teréz)

Évforduló:

Népszokás:

Ablak bezárása