fejkep
vonal
vonal
vonal
Honlapunk a
www.abplusz.hu
szerverén kapott helyet.
Az oldal Mozilla Firefox böngészőre van optimalizálva.
Letöltheti itt:
firefox
wmlogin

Moderálási alapelveink

1. A Vendégkönyv

A Vendégkönyv nemzetközi, írásos-, képi-, információk, vélemények és hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló - számítógépes hálózati alapon működő nem valósidejű archivált távközlési rendszer, melyet a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki ingyenesen használhat. Az üzemeltető nem garantálja a vendégkönyv folyamatos rendelkezésre állását, üzemszerű működését; nem vállal felelősséget az üzemszünet, vagy más technikai leállás-; valamint az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások - például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások - okozta közvetlen, vagy közvetett károkért; mindazonáltal kijelenti: a lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek enyhítése, elkerülése érdekében.

2. A Felhasználók

a.) Bárki felhasználónak minősül, aki számítógéppel közvetlenül, vagy közvetve - akár más internet oldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.

b.) A vendégkönyv tartalmának megjelenítését nem minden internetes böngészőprogram támogatja, továbbá a használt böngészőprogramok egyéni beállításai előre nem látható módon befolyásolhatják a tartalom megjelenítését, a felhasználó számítógépének működését, annak üzem-, és adatbiztonságát.

c.) A vendégkönyvet minden felhasználó saját kizárólagos felelősségére használja.

3. A hozzászólások

Az üzemeltető saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik a vendégkönyvben közzétett hozzászólásokkal, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos-, műszaki-, irodalmi-, vizuális-, hang- és szoftveralkotások tárolását, vagy törlését is. A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond - a vendégkönyvben bármilyen formában közzétett - hozzászólása feletti rendelkezési jogáról; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására; megsemmisésülésére alapozva nem támaszthat.
A hozzászólások valóságtartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha egy adott hozzászólás saját - vagy más - jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.
Üzemeltető nyomatékosan felhívja minden felhasználójának szíves figyelmét arra: alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat! A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy a vendégkönyvet archiválja az üzemeltető, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy-egy felhasználó akár összes hozzászólása!

4.) Hozzászólások törlése

a.) Jogsértő hozzászólások.
Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

b.) Bármely felhasználó valós személyes adatait (például: lakhely, munkahely, beosztás stb. - ún. "IRL adatokat") tartalmazó hozzászólások.
Kivételt képeznek azon esetek, amikor a vendégkönyvben az érintett felhasználó saját maga hozta nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.

c.) Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólások.
Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a webmester feladata eldönteni a téma jellegének függvényében.

d.) A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolásokat tartalmazó hozzászólások.

e.) Egyes regisztrált felhasználókat sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások.
Amennyiben egy felhasználó közszereplő, vagy saját nevét használja azonosítóként: vele szemben a véleménynyilvánítás szabadsága tágabban értelmezhető.

f.) Témaromboló hozzászólások
Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek, "kisregények" bemásolása, a vendégkönyv letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások ("linkek"), képek, elrontott UBB-kódok, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a vendégkönyv méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.).
Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró hozzászólások.

g.) Ismétlés ("flood"): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy felhasználó az adott hozzászólást kettőnél több alkalommal helyez el.

vonal

Vissza

   kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep    kep


Levél a Webmesternek.