Kékesi János

 

Budapesten születtem, itt végeztem az általános- és középiskolát is. Gyerekkorom óta ministráltam a Vörösvári úti Szentháromság plébániatemplomban. Érettségi után jelentkeztem az Esztergomi Hittudományi Főiskolára, és 1963-ban pappá szenteltek. Négy éven keresztül voltam ugyanott karkáplán. Emellett a Budapesti Hittudományi Akadémián tanultam tovább. 1968-ban Dorogra helyeztek káplánnak. Két év múlva kértem Szabó Imre püspök úrtól a papi szolgálatból való elbocsátásomat. Kérvényemre VI. Pál pápától megkaptam a fölmentést, és házasságot kötöttem. Új munkát is kellett találnom, programozói és rendszerszervezői diplomát szereztem. Ezután programozó, majd rendszerszervező voltam különböző számítástechnikai cégeknél. 2005-ben mentem nyugdíjba az Allianz-Hungária Biztosító rendszerszervezési osztályáról.

Lányom elsős kora óta járunk a Kövibe. Rostetter Szilveszter hívott meg az énekkarba, melynek megszűnéséig tagja voltam. Mihály atya kérésére 1983-tól 1994-ig hittant tanítottam gyerekeknek. 1994 óta felnőtteknek tartok hittani előadásokat.

 

Ablak bezárása