A TEMPLOMI KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉSE

 1. Szeretné, hogy a templomban többször legyen szentségimádás a jelenleginél?
  A válaszok alapján a Testvérek örülnek annak, hogy van szentségimádás, – így ugyan úgy marad minden: csütörtökönként este, a szentmise után.
 2. Fontosnak tartja-e, hogy az adventi hajnali misék reggel 6-kor kezdődjenek?
  Az adventi hajnali misék időpontja változatlan marad, továbbra is hétfőn, kedden és szerdán fél 7 órakor kezdődnek.
 3. Szeretné, ha a liturgiákat alkalmanként szebbé tenné egy másik templomból meghívott énekkar?
  Mivel többen szeretnék a Testvérek, hogy a liturgiánkat szebbé tegye 1-1 másik plébániáról érkező énekkar, ezért ennek igyekszünk eleget tenni.
 4. Szeretné, hogy a vasárnap fél 10-es és 11-es mise után agapé legyen?
  Örömmel tapasztaltuk az agapé igényét a szentmisék után. Mivel az időpont kiválasztása a fél 10-es és a 11 órai szentmise között közel azonos volt, ezért ünnepnapokon a 11 órai szentmise, egyéb vasárnapokon pedig a fél 10 órai szentmise után lesz agapé.
  Akik jelentkeztek segítségként, kérjük, Péter atyánál jelentkezzenek!
 5. Szeretné, hogy legyen lelkigyakorlat a plébánián?
  Paphiány miatt a plébánián történő több, vagy egész napos lelkigyakorlat sajnos nem oldható meg. Nagyobb ünnepek alkalmával – az ünnep előtti vasárnapokon – szentmise keretében tartjuk majd a lelki alkalmakat. A búcsú előtti Triduum továbbra is a hagyományos módon lesz, vagyis 3 egymást követő nap szentmiséjének keretein belül.
 6. Szeretném, hogy legyen havi rendszerességgel:
  Taize-i imaóra, illetve gitáros imaóra. Ennek nincs akadálya.
 7. Fontosnak tartja, hogy legyen Szent Mónika imacsoport a jelenlegiek mellett az egyházközségben?
  A Szent Mónika imacsoport már májusban megkezdte találkozásait (minden hónap utolsó szerdája, este fél 7-kor), várják szeretettel a csatlakozni kívánókat.
 8. Fontosnak tartja-e a karitász működését a plébánián?
  A karitász működése továbbra is megmarad, a testvérek többsége szükségesnek tartja.
  Kérjük, hogy aki alkalmanként segítséget kínált föl, jelentkezzen Csankné Katinál!
 9. Jónak tartaná továbbra is a ruhaakciót a plébánián?
  Igaz, hogy többen jelezték, hogy örülnének a ruhaakciónak, de a plébánián mégsem tudunk többet tartani, mert a ruhák nem cserélődnek, sok a maradék ruha. A ruhatartásnak pedig nincs megfelelő helye a plébánián.
 10.  
 11. Fontosnak tartaná, hogy plébániánkon farsangi mulatság legyen?
  A farsangi mulatságon való részvételt majd újra meghirdetjük, mert a kérdőív alapján a Testvérek szándéka nem egyértelmű.
 12. Szeretné, ha a plébánián kézműves foglalkozások, ill. ajándékkészítés lenne?
  Advent idejében lesz kézműves foglalkozás, mert a Testvérek jónak találták. Az időpontot és a helyet majd később jelezzük.
 13. Szeretné, hogy ismét legyen komatálazás közösségünkben?
  A komatálazás folytatódik közösségünkben, a fiatal anyukák esetében Persa Eszternél lehet jelentkezni, az idős, beteg, rászoruló testvéreink esetében Csankné Katinál.
 14. Szeretné, hogy a környezetünkben élő idősek rendszeres látogatása megszerveződjön a plébánián?
  A környezetünkben élő idősek látogatása szerveződik, mivel ezt a Testvérek fontosnak tartják.
 15. Az iskolaév végén megrendezésre kerülő Kövi-napra továbbra is szükség van?
  Az iskolaév végén továbbra is tartunk Kövi-napot.
 16. Szívesen részt venne az egyházközség által szervezett zarándoklaton?
  A zarándoklat fontosságában és részvételében a Testvérek válasza megosztott, ezért ez iránt később is érdeklődünk.
 17. Fontosnak tartja, hogy nyaranta legyen családos Kövi-tábor?
  Erre a kérdésre a "fontosnak tartom" és a "nem tudok részt venni benne" válaszok aránya egyforma volt, ezért ebben az évben nem, legfeljebb csak a későbbiekben lesz tábor.
 18. Szükségesnek találja, hogy legyen hetente kiadott újság, illetve plébánia levél évente háromszor
  A heti újság és a plébániai levél kiadásában nem lesz változtatás, a testvérek jónak találták ezeknek eddigi módját.
 19. Szeretné, ha rendszeresen lenne teadélután a plébánián?
  A teadélután rendszeres szükségességét és azon való részvételt nem határozták meg egyértelműen, ezért annak összehívását Csankné Kati határozza meg.
 20. Jónak találná, ha egyházközségünk gyerekvigyázást szervezne?
  A gyermekvigyázás kérdésében a Testvérek közül többen örülnének, ha lenne, ezért ez a kérdés még megoldásra vár.
 21. Szeretné, ha a fél 10-es szentmise után a gyerekek közösen játszhatnának a plébánián?
  A szentmise utáni közös játék a gyerekekkel érdeklődés hiánya miatt nem folytatódik tovább!
 22. Jónak tartaná előadók meghívását a plébániára?
  A Testvérek jónak találnák, ha meghívott előadók tartanának 1-1 estét különböző témából a plébánián, s ezen részt is vennének. Így ez szervezés alatt áll.
 23. Szeretné, hogy legyen filmklub rendszeresen a plébánián?
  A filmklub kérdésében nem volt egyértelmű a válasz, ezért ez ügyben a döntés a későbbiek során lesz.
 24. Szeretne közösségileg részt venni színházi és kulturális eseményeken?
  Mivel ebben a kérdésben sem kaptunk egyértelmű választ, akkor hirdetjük majd a lehetőséget, ha adódik alkalom rá.
 25. Fontosnak tartja a Kövi plébánia internetes oldalát az információk megszerzésében?
  A Kövi plébánia internetes oldalát a testvérek többsége már használja az információk megszerzéséhez, ezért ezen nem változtatunk.
 26. Szeretné, ha más fórumokon is jelen lenne, és több információ lenne elérhető az interneten a plébániáról?
  Nincs szükség más információs lehetőségre!
 27. Szeretné-e e-mail fiókjába automatikusan hetente megkapni a Kövi-híreket?
  Vannak, akik e-mailes fiókjaikba rendszeresen szeretnének kapni Kövi-híreket, de elérhetőségi címüket nem tüntették föl. Ennek érdekében kérjük, hogy a sekrestyében iratkozzanak fel, hogy segíthessünk ebben.
 28. Jónak találná-e, hogy a plébániai fogadóórák alatt az iroda Skype kapcsolaton keresztül is elérhető legyen?
  Skype kapcsolat nem lesz a plébániai iroda idők alatt, nincs rá szükség.
 29. Jónak találná, ha lenne idő a közös sportolásra?
  Többen szeretnének a testvérek közül tornázni a plébánián, – ez még szervezés alatt áll.
  Rendszeres futballozási lehetőség hétfőnként a Szent-Györgyi Albert általános iskolában van, este 7 órától. Szeretettel várunk mindenkit!
 30. Szeretné, hogy az egyházközség kirándulásokat szervezzen?
  A Testvérek közül többen szeretnének (akár évente kétszer is) a közösséggel kirándulni. Ennek nincs semmi akadálya, a lehetőséget majd időben hirdetjük.